Käyttöehdot

Yleistä

Nämä Online-vuokrauksen yleiset käyttöehdot (jatkossa ”Ehdot”) määrittävät MainosLähde Oy:n, y-tunnus 2110016-6, Linnankatu 6 A, 87100 Kajaani tarjoaman Digi Access booking palvelun (jatkossa ”Palvelu”) käyttöä.

MainosLähde Oy / Digi Access Booking (jatkossa ”Palvelunvälittäjä”) ylläpitämä ja siihen liitettyjen kumppaneiden tarjoama Palvelu välittää eri alojen vuokrapalveluja ja saattaa vuokralleantajat ja vuokralleottajat yhteen.

Ilmoittajat (jatkossa ”Vuokralleantaja”) voivat jättää Palvelun kautta kohteitaan vuokralle ja vuokraajat (jatkossa ”Vuokralleottaja”) voivat vuokrata kohteita Palvelun kautta. Vuokralleottajille välitetään lisäksi ID-tunnus älylukon kulunvalvontaa varten, jonka toimittaa lukkopalvelua tarjoava taho/kumppani. Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja voivat olla niin yksityinen henkilö kuin yritys.

Vuokralleantajasta ja Vuokralleottajasta yhdessä puhuttaessa sekä yleisesti Digi Access booking -sivustoa käyttävästä tahosta käytetään jatkossa nimitystä ”Käyttäjä” tai ”Käyttäjät”.

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot itseään oikeudellisesti sitovaksi. Hyväksymällä nämä Ehdot, Käyttäjä hyväksyy myös MainosLähde Oy:n, Rollock Oy:n, ID Control Oy:n tai muun vastaavan kumppanitoimijan käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt sekä sitoutuu noudattamaan myös muita Palvelua koskevia ohjeita ja sääntöjä.


KÄYTTÄJIÄ KOSKEVAT EHDOT

1. Yleistä

Palvelunvälittäjä toimii tiedon välittäjänä Käyttäjien välillä sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta. Palvelunvälittäjä ei ole vuokraustapahtuman osapuoli eikä vastaa Palvelussa olevista ilmoituksista.

Palvelussa voi olla maksullisia tai maksuttomia ilmoituksia, joissa varaaminen ja maksaminen on mahdollista hoitaa Palvelun ulkopuolella. Palvelussa voi myös näkyä ilmoituksia, jotka sijaitsevat toisessa palvelussa ja joita ainoastaan näytetään Palvelussa. Tällaisten ilmoitusten yhteydessä on aina tieto, mistä palvelusta ilmoitusta näytetään ja missä palvelussa sen varaaminen tapahtuu.

Palvelun maksujenvälityksen toteuttaa oletuksena Stripe Online-palvelu (jatkossa ”Maksujenvälittäjä”) yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. Maksujenvälittäjä toimii 32 eri maassa ja kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattua. Kaikki Nettimaksulliset kohteet maksetaan maksujenvälittäjän kautta joko pankin verkkomaksupainikkeella tai korttimaksulla. Palvelunvälittäjä ei ole maksutapahtuman osapuoli eikä vastaa maksujen välityksestä tai siihen liittyvistä ongelmista.

Näitä Ehtoja täydentää tai tarkentaa Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä Palvelussa sovitut tarkentavat erityisehdot. Käyttäjät eivät saa asettaa sellaisia tarkentavia erityisehtoja, jotka ovat ristiriidassa MainosLähde Oy:n ja Digi Access käyttöehtojen, näiden Ehtojen tai muissa Palvelussa olevien ohjeiden tai sääntöjen tai lainsäädännön, säännösten tai yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen tai ohjeistusten kanssa.

Palvelunvälittäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Ehtoja. Käyttämällä Palvelua muutosten jälkeen Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään oikeudellisesti sitoviksi. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä vakuuttaa toimivansa näiden Ehtojen, kulloinkin sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti. Tällöin Palvelunvälittäjän ja Käyttäjän välille syntyy näiden Ehtojen mukainen sopimus.

Käyttäjä on vähintään 18-vuotias, tai hänellä on huoltajan lupa käyttää Palvelua, ja hän on oikeustoimikelpoinen.

Mikäli Käyttäjä ei noudata näitä Ehtoja, Palvelunvälittäjä voi mitätöidä Käyttäjän käyttäjätunnuksen. Palvelunvälittäjä voi pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Palvelunvälittäjän omaan harkintaan perustuen, etukäteen siitä ilmoittamatta.

2. Käyttäjätunnuksen luominen

Käyttäjä voi selata Palvelua rekisteröitymättä. Jotta Käyttäjä voi vuokrata kohteita ja/tai jättää vuokrailmoituksen, tulee tämän rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröityminen Palveluun on ilmaista.

Käyttäjät ovat yksinomaisesti vastuussa kaikesta käyttäjätunnusten kautta suoritetusta toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta ja salassapidosta. Mikäli Käyttäjä huomaa, että joku muu on käyttänyt Käyttäjän käyttäjätunnuksia ilman Käyttäjän lupaa, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta Palvelunvälittäjän asiakaspalveluun sähköpostitse info@dabooking.fi tai myynti@mainoslahde.fi.

3. Miten Palvelu toimii

Käyttäjä voi rekisteröityä Palveluun tai vuokrata kohteita, jotka kohteiden ja palvelun tarjoajalla on tarjolla. Käyttäjä saa kulunhallintaan lisäksi ID tunnuksen ja ohjausominaisuuden mobiiliin maksusuorituksen jälkeen. ID tunnus lähetetään sähköpostitse tai jossakin tapauksessa tekstiviestinä käyttäjälle. Käyttäjä pääsee ID tunnuksellaan varattuun tilaan määritettynä aikajaksona Vuokralleantajan ohjeiden mukaan. Varaustilanteesta voidaan myös ilmoittaa vuokraajalle tietoa tekstiviestillä ja sähköpostilla.

4. Varauskalenteri

Varauskalenterissa ilmoitetaan milloin ja mitkä kohteet ovat mahdollista varata halutun ajankohdan aikana. Varauskalenterissa on myös valitun kohteen tarkemmat tiedot myös katsottavissa.

5. Varaaminen ja maksaminen

Vuokralleottajan tekemästä varauspyynnöstä tulee ilmoitus Vuokralleantajan sähköpostiin sekä Palveluun. Vuokralleantaja voi hyväksyä tai hylätä varauspyynnön, mikäli Vuokralleantaja hylkää varauspyynnön tai ei vastaa siihen määritetyn ajan kuluessa sen saapumisesta, varauspyyntö raukeaa. Tämän aikarajoituksen ilmoittamisesta vastaa Vuokralleantaja. Kun Vuokralleantaja hyväksyy varauspyynnön, tulee Vuokralleottajan suorittaa vuokra kokonaisuudessaan. Vuokralleottajan maksettua vuokra kokonaisuudessaan, vahvistuu varaus ja sekä Vuokralleottaja että Vuokralleantaja saavat varausvahvistuksen sekä kulunvalvonnan tiedot ja ohjeet sähköpostilla tai joissakin tapauksissa myös puhelimitse.

(Tietyissä tilanteissa Vuokralleottaja voi halutessaan maksaa vuokran useammassa kuin yhdessä erässä. Useammassa erässä maksettaessa veloitetaan palvelumaksu ja tietyn määräinen prosenttiosuus vuokrasta. Ensimmäisen erän jälkeisten erien viimeinen maksupäivä riippuu varauksen peruutusehdosta. Jos Vuokralleottaja ei maksa jälkimmäisiä eriä määräaikaan mennessä, katsotaan varaus Vuokralleottajan perumaksi. Tarkemmat tiedot erissä maksamisesta, sen edellytyksistä ja siihen soveltuvista maksuista ilmenevät maksupalveluntarjoajan kautta.)

Vuokralleottaja maksaa Vuokralleantajan määrittelemän vuokrahinnan, Vuokralleantajan mahdollisesti määrittelemän vakuusmaksun sekä Palvelunvälittäjän palvelumaksun. Kaikki maksut, niiden määrät ja perusteet ilmenevät maksupalveluntarjoajan kautta.

6. Peruuttaminen

Vuokralleottaja voi peruuttaa vahvistetun varauksen Vuokralleantajan peruutusehtojen mukaan. Yleinen peruuttaminen tapahtuu ottamalla suoraan yhteyttä Vuokralleantajan asiakaspalveluun. Palveluntarjoaja ei vastaa peruutuksista, yhteydenpidoista tai rahan palautuksista.

7. Vuokralleottajan oikeudet ja vastuut

Vuokralleottaja sitoutuu käyttäjätunnuksen luomisen yhteydessä antamaan Palveluun totuudenmukaiset, tarkat ja riittävän laajat tiedot. Vuokralleottaja sitoutuu myös siihen, että kaikki sen myöhemminkin Palveluun antamat tiedot ovat oikeita, riittäviä, tarkkoja ja ajantasaisia. Vuokralleottaja sitoutuu päivittämään Palveluun ilmoittamiaan tietoja koskevat muutokset varaustilanteessa.

Vuokralleottaja vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat mahdollisuudet ja oikeudet vuokrata valitsemansa kohde. Vuokralleottajan tulee huolehtia ja kohdella vuokraamaansa kohdetta kuin se olisi hänen omansa.

Vuokralleottaja huolehtii ja vastaa kohteesta vuokra-ajan ajan. Vuokralleottajan on aina noudatettava Vuokralleantajan ohjeistuksia kohteen käytön ja palautuksen osalta.

8. Palvelun maksaminen ja palvelumaksu

Nettimaksulliset kohteet varataan Palvelun kautta ja maksetaan Palvelussa olevan Maksujenvälittäjän kautta.

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy maksuehdot ja sitoutuu käyttämään ainoastaan Palvelun kautta käytössä olevia maksutapoja. Kaikki Palvelun kautta hoidetut maksut talletetaan asiakastilille. Käyttäjä hyväksyy, että kaikkia niitä maksuja, joita Palvelunvälittäjä vastaanottaa tältä, pidetään samanlaisina kuin ne olisi suoritettu Käyttäjältä suoraan toiselle.

Käyttäjille osoitetut suoritukset tilitetään kullekin tilitysosapuolelle Palvelunvälittäjän ilmoittamien tietojen perusteella. Palvelunvälittäjän vastuulla on ilmoittaa Maksujenvälittäjälle vuokrausta koskevat tiedot.

9. Verkkopankkien verkkomaksupainikkeet

Vuokralleottaja voi maksaa vuokrauskohteen minkä tahansa suomalaisen pankin verkkomaksupainikkeen kautta omilla pankkitunnuksillaan.

10. Korttimaksut (Visa, Visa Electron, MasterCard ja Business Eurocard)

Korttimaksamisesta Palvelussamme huolehtii valittu Maksujenvälittäjä. Maksutapahtuman aikana maksukorttitietoja käsitellään aina suojatussa verkkoyhteydessä. Korttinumeroita ei tallenneta Palvelunvälittäjän tai Maksujenvälittäjän tietojärjestelmiin, vaan ne käsitellään teknisen maksupalveluntuottajan toimesta.

11. Varauksen maksaminen, palvelumaksu ja mahdolliset maksujen palautukset

Varaus vahvistuu maksusuorituksella. Maksun voi suorittaa Vuokralleantajan annettujen maksuehtojen mukaan.

Maksun yhteydessä veloitetaan Palvelunvälittäjän palvelumaksu.

Suoritettu maksu säilytetään Maksujenvälittäjän asiakastilillä, kunnes se vapautetaan tilitettäväksi Vuokralleantajalle. Vuokralleantaja saa suoritetun maksun Maksunvälittäjän ehtojen mukaisesti.

Mikäli jompikumpi osapuoli peruuttaa vahvistetun varauksen, vuokraehtojen mukaiset mahdolliset palautukset hyvitetään Vuokralleantajan käyttämän ehtojen ja maksutavan mukaisesti.


KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VASTUUT

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain niihin tarkoituksiin, jotka ovat sallittuja MainosLähde Oy:n ja Vuokralleantajan käyttöehdoissa, näissä Ehdoissa, muissa Palvelussa olevissa ohjeissa tai säännöissä sekä lainsäädännössä, säännöksissä tai yleisesti hyväksytyissä menettelytavoissa tai ohjeistuksissa, tai Vuokralleantajana Vuokralleantajia koskevissa Lisäehdoissa.

Palvelunvälittäjällä on oikeus sulkea Käyttäjän käyttäjätunnus Käyttäjän toimiessa MainosLähde Oy:n käyttöehtojen, näiden Ehtojen, muiden Palvelussa olevien ohjeiden tai sääntöjen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjätunnus voidaan sulkea myös, mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun yli 12 kuukauteen.

Käyttäjä on vastuussa viranomaisille suoritettavista omaan vuokraustoimintaansa liittyvistä tiedonannoista, kuten myös veroista ja veroluonteisista maksuista sekä muista maksuista, joita edellytetään kulloinkin voimassa olevassa ja asiaan soveltuvassa lainsäädännössä.

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella, lisenssioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko Palvelu sellaisenaan muodostaa tietokannan ja on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjä voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palvelunvälittäjän nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelussa olevaa materiaalia.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää automaattisia järjestelmiä eri kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä tai saattaa niitä yleisön saataville ilman Palvelunvälittäjän etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Käyttäjä ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Käyttäjä ei saa tällä sopimuksella mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua MainosLähde Oy:n käyttöehtojen ja näiden Ehtojen mukaisesti. Palvelunvälittäjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Ehtoja. Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot käyttäessään Palvelua.

Käyttäjä luovuttaa Palvelunvälittäjälle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa aineistoon. Palvelunvälittäjällä on oikeus, muttei velvollisuutta luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muokata Palvelun sisältämää aineistoa harkintansa mukaan. Käyttäjällä säilyy Palvelunvälittäjästä riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa aineistoon.

Palvelussa saattaa olla linkkejä myös muille verkkosivustoille. Käyttäjä vierailee kolmansien osapuolten verkkosivustoilla omalla vastuulla.

Palvelussa toimitaan reilujen pelisääntöjen mukaan ja menettelyissä otetaan huomioon molempien sopijaosapuolten näkemykset. Vuorovaikutuksen turvaamiseksi Käyttäjät huolehtivat siitä, että heidän yhteystietonsa ovat ajan tasalla.


PALVELUNVÄLITTÄJÄN OIKEUDET JA VASTUUNRAJOITUS

Kohteeseen liittyvä vuokraussopimus syntyy ainoastaan Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välille. Palvelunvälittäjä ei ole vuokraussopimuksen osapuoli. Palvelunvälittäjä ei vastaa Käyttäjien tekemistä maksusuorituksista tai tekemisistä Palvelussa tai muuten. Palvelunvälittäjä ei ole korvausvelvollinen mahdollisista vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka tapahtuvat vuokra-aikana. Palvelunvälittäjä ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Palveluun, sen käyttämiseen tai sen välityksellä saatavilla olevaan tietoon tai ilmoituksiin.

Palvelunvälittäjä ei vastaa Käyttäjien mahdollisesti suorittamatta jättämistä maksuista, Käyttäjien välisistä sopimuksista tai niiden sisällöistä, Käyttäjien verotuksesta tai kohteiden vakuutuksista. Käyttäjä on yksinomaan itse vastuussa kaikista MainosLähde Oy:n käyttöehtojen ja näiden Ehtojen ja Vuokralleantajia koskevien Lisäehtojen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönneistä sekä niiden seurauksista.

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palvelunvälittäjä ei kuitenkaan vastaa tai ole korvausvelvollinen mistään Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palvelunvälittäjä ei vastaa tai ole korvausvelvollinen Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Palvelunvälittäjällä on oikeus keskeyttää tai lopettaa Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttävät.
Palvelunvälittäjä rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Suunnitellusta keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Käyttäjästä johtuvista syistä vähintään kolmeksi (3) vuorokaudeksi, pidentää Palvelunvälittäjä Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä Palvelunvälittäjää välittömästi, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Palvelunvälittäjä on ilmoittanut Käyttäjälle ennakkoon. Muuta korvausta ei Käyttäjällä ole käyttökatkon tai muun toiminnan loppumisen johdosta oikeutta saada. Palvelunvälittäjä ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien, yhteyshäiriöiden tai katkosten aiheuttamista vahingoista Käyttäjälle tai kolmansille.

Palvelunvälittäjä ei vastaa Palvelussa näytettävien ilmoitusten sisällöstä tai niiden oikeellisuudesta. Palvelunvälittäjä ei vastaa esimerkiksi käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista tai niiden oikeellisuudesta ja laillisuudesta tai siitä, onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen tarjoamaan tai ottamaan kohdetta vuokralle.

Palvelussa voi myös olla näkyvissä ilmoituksia, jotka sijaitsevat ja joiden varaaminen tapahtuu toisessa palvelussa. Tällaisten ilmoitusten yhteydessä on merkintä, mistä toisesta palvelusta ilmoitus näytetään. Nämä ilmoitukset voivat näkyä Palvelun ilmoituslistauksissa, mutta kaikki niihin liittyvä toiminta tapahtuu kyseisessä palvelussa, eikä Palvelunvälittäjä vastaa toisen palvelun ilmoituksista.

Palvelunvälittäjällä on oikeus poistaa Palvelusta kaikki sellainen aineisto, joka on MainosLähde Oy:n tai Digi Access käyttöehtojen tai näiden Ehtojen tai Vuokralleantajia koskevien Lisäehtojen vastainen, lainvastainen tai virheellinen tai haitallinen Palvelunvälittäjälle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Palvelunvälittäjä voi poistaa Palvelusta aineiston, jos siihen liittyy oikeudellisia epäselvyyksiä, loukkaavaa tietoa tai Palvelunvälittäjän brändille sopimatonta ja epäasiallista sisältöä.

 

IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki immateriaalioikeudet mukaan lukien myös tekijänoikeudet Palveluun, Palveluun liittyvään aineistoon (pois lukien Asiakkaan aineisto) sekä siihen mahdollisesti tehtyihin muutoksiin kuuluvat Palvelunvälittäjälle. Asiakkaan aineistolla tarkoitetaan Käyttäjän siirtämää tai muuten Käyttäjän lukuun Palvelua varten Palvelunvälittäjälle luovuttamaa tietoa tai aineistoa.

Asiakkaan aineiston immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle. Palvelunvälittäjällä on oikeus käyttää Asiakkaan aineistoa sekä kaikkea Asiakkaan tai Käyttäjien Palveluun, Palvelun kautta tai sitä varten toimittamaa informaatiota ja materiaalia Palvelun sekä Asiakkaan tilaamien lisäpalvelujen tuottamiseen sekä Palvelun ja lisäpalvelujen tekniseen tukeen. Mikäli Asiakas on toimittanut Asiakkaan aineistoa Palvelunvälittäjälle dabooking.fi sisällytettäväksi, on Palvelunvälittäjällä oikeus sisällyttää Asiakkaan aineisto dabooking.fi palveluun. Käyttöoikeus sisältää myös kopiointioikeuden ja muutosoikeuden siltä osin kuin se on tarpeen Palvelun ja/tai lisäpalvelujen tuottamista tai näiden teknistä tukea varten tai Asiakkaan aineiston sisällyttämiseksi.

Mikäli Asiakas on tilannut Palvelunvälittäjän yhteistyökumppaneilta palveluja, on Palvelunvälittäjän yhteistyökumppaneilla oikeus käyttää ja Palvelunvälittäjällä on oikeus luovuttaa yhteistyökumppaneilleen Asiakkaan aineistoa sekä kaikkea Asiakkaan tai Käyttäjien Palveluun, Palvelun kautta tai sitä varten toimittamaa informaatiota ja materiaalia siltä osin kuin tämä on tarpeen yhteistyökumppanin palvelujen tuottamista sekä tällaisten palvelujen teknistä tukea varten.

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien tahojen omistamille tai ylläpitämille sivuille. Palvelunvälittäjä ei vastaa tällaisten sivujen sisällöstä, niissä tarjotuista palveluista tai tuotteista. Asiakkaan ja Käyttäjän on huomioitava, että Palveluun sisältyviin yksittäisiin sovelluksiin tai muuhun aineistoon saattaa liittyä näiden sovellusten ja aineiston yhteydessä esitettyjä lisäehtoja.

 

MAKSUJENVÄLITTÄJÄN OIKEUDET JA VASTUUNRAJOITUS

1. Henkilötietojen käyttäminen

Käyttäjä on tietoinen siitä ja hyväksyy sen, että Palvelunvälittäjä lähettää Maksujenvälittäjälle Käyttäjää koskevia henkilötietoja. Maksujenvälittäjä käsittelee Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehtii muutoinkin yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään Maksujenvälittäjän, asianomaisen Rahoituslaitoksen, Palvelunvälittäjän palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. Henkilötietolain tarkoittama Maksujenvälittäjän rekisteriseloste on saatavilla myös käytössä olevien Maksupalveluntarjoajien kotisivuilta.

Käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa asianomaiselle Rahoituslaitokselle vuokraustapahtuman toteuttamiseksi tai selvittämiseksi, kun Käyttäjä käyttää Rahoituslaitoksen palvelua vuokrauksen yhteydessä.

2. Käyttäjien tai Käyttäjän ja Palvelunvälittäjän välinen oikeustoimi

Maksujenvälittäjä ei vastaa Käyttäjien tai Käyttäjän ja Palvelunvälittäjän välisestä oikeustoimesta. Maksujenvälittäjä ei miltään osin vastaa oikeustoimen kohteena olevan vuokrauskohteen ominaisuuksista, toiminnallisuudesta, virheestä, viivästyksestä, toimittamatta jättämisestä tai toimitetun vuokrauksen kohteen tai palvelun vastaanottamisen laiminlyönnistä. Kaikki Käyttäjän toimintaa ja vuokrauskohdetta koskevat huomautukset, reklamaatiot ja vaatimukset tulee siten osoittaa suoraan asianomaiselle Käyttäjälle tai Palvelunvälittäjälle.

3. Ylivoimainen este

Maksujenvälittäjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta Maksujenvälittäjän toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi:

  • Viranomaisen toimenpide
  • Sota tai sen uhka, kapina tai mellakka
  • Maksujenvälittäjästä riippumaton häiriö postinkulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa, kuten sähkö-, kaapeli- tai tietoliikennekatkos
  • asianomaisten Rahoituslaitosten toiminta
  • tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästys Maksujenvälittäjän toiminnassa, tai
  • työtaistelutoimi, kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto, vaikkei se Maksujenvälittäjää koskisikaan.
  • Lukkovalmistajan integraation tai muiden vastaavien yhteyshäiriöiden toiminta

Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa Maksujenvälittäjän keskeyttämään toiminnan toistaiseksi.

Maksujenvälittäjä ei vastaa Käyttäjille aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä tuotosta, tulon menetyksestä, oletetuista tulonmenetyksistä tai muusta vastaavasta vahingosta.

 

PALVELUN KÄYTTÄMINEN

Palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan Palvelun ammattimaisesti. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun kuitenkin sellaisena kuin se on, eikä anna takuuta Palvelun tai dabooking.fi keskeytymättömyydestä tai siitä, että se olisi aina käytettävissä tai täysin turvallinen tai virheetön. Palveluntarjoaja ei myöskään takaa, että Palvelu vastaa Käyttäjän tarpeita tai että kaikki virheet Palvelussa korjattaisiin.

Palveluntarjoajalla on oikeus vapaasti muuttaa Palvelua, sen saatavuutta sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus halutessaan lopettaa Palvelun tarjoaminen.

Mahdollisista Palveluun liittyvistä merkittävistä muutoksista pyritään ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palveluun liittyvällä verkkosivulla, itse Palvelussa, sähköpostitse tai uutiskirjeenä. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia tai päivityksiä, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä. Palveluntarjoajalla on myös oikeus käyttää kolmansia osapuolia Palvelun tuottamiseen.

Palvelun mahdollisten vikatilanteiden korjaus aloitetaan mahdollisimman nopeasti normaalin työajan puitteissa. Palveluntarjoajan tekninen tuki on ainoastaan Palvelun maksullisten Palvelupakettien käyttäjien käytettävissä. Tekninen tuki toimii puhelimitse ja sähköpostin välityksellä siten, kuin Palveluntarjoaja on teknisestä tuesta tarkemmin yksilöinyt.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu, jos se on tarpeellista Palvelun, sen teknisen muutoksen, ilmenneen toiminnallisen epäkohdan tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka toimialan järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä joko Palvelussa tai muutoin. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle keskeytyksistä mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä kustannuksia.

Palvelunvälittäjä voi pyytää Palveluntarjoajaa keskeyttämään Palvelun ja sulkemaan käyttämänsä dabooking.fi sivuston.
Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu ja sulkea dabooking.fi sivusto, mikäli Palvelunvälittäjä ei ole maksanut laskuaan 60 päivän kuluessa eräpäivästä tai mikäli Palvelunvälittäjä muuten rikkoo näitä Käyttöehtoja.

Palvelun ja dabooking.fi sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta veloitetaan hinnaston tai Palveluntarjoajan ilmoituksen mukainen maksu.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa dabooking.fi ja Palvelussa oleva Asiakkaan aineisto, mikäli Sopimus on irtisanottu tai Palvelunvälittäjän dabooking.fi (“Palvelu”) on suljettu. Palveluntarjoajalla on velvollisuus säilyttää Käyttäjän aineistoa vähintään neljätoista (14) päivää Sopimuksen päättymisestä tai siitä, kun dabooking.fi (“Palvelu”) on suljettu, kumpi ensin toteutuu. Palveluntarjoajalla on kuitenkin tämän jälkeenkin oikeus säilyttää Käyttäjän aineistoa palvelimillaan tai se voi halutessaan tuhota Käyttäjän aineistot. Mikäli Palvelunvälittäjä haluaa lunastaa Vuokralleottajan aineisto, tulee sen ilmoittaa tästä Palveluntarjoajalle viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa Sopimuksen päättymisestä tai siitä, kun dabooking.fi on suljettu. Palveluntarjoaja sitoutuu tällöin toimittamaan Palvelunvälittäjälle erillistä korvausta vastaan Vuokralleottajien aineiston yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa tai muuten sovitusti.

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua tietoverkon välityksellä suoritettavaan suoramarkkinointiin ilman vastaanottajien lupaa. Käyttäjä ei myöskään saa ylläpitää viruksia, matoja tai haittaohjelmia Palvelussa. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos Palveluntarjoaja toteaa Käyttäjän väärinkäyttävän Palvelua tai kuormittavan Palvelua poikkeuksellisella tavalla tai käyttävän Palvelua muuhun kuin lailliseen liiketoimintaan. Jos Vuokralleantajan liikennekapasiteetti ylittää merkittävästi keskimääräisen käytön, on Palveluntarjoajalla oikeus rajoittaa Palvelun liikennemäärää, kunnes liikennöintiongelma on ratkaistu.

 


EHTOJEN VOIMASSAOLO, PÄÄTTYMINEN JA SIIRTÄMINEN

Nämä Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Nämä Ehdot tulevat voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Ehdot rekisteröitymisen yhteydessä tai Käyttäjän käyttäessä Palvelua.

Palvelunvälittäjä on oikeutettu muuttamaan näitä Ehtoja.
Palvelunvälittäjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Ehtoja. Muutokset tulevat voimaan heti. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Käyttäjä hyväksyy muutetut Ehdot ja sitoutuu niiden noudattamiseen.

Ehdot astuu voimaan, kun Vuokralleantaja on rekisteröitynyt Palveluun. Sopimus on voimassa aina kunkin laskutuskauden kerrallaan. Sopimus jatkuu automaattisesti voimassa aina seuraavan laskutuskauden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu. Vuokralleantajalla ja Palveluntarjoajalla on molemmilla oikeus irtisanoa Sopimus. Mikäli Vuokralleantaja irtisanoo Sopimuksen, tulee irtisanominen tehdä viimeistään seitsämän (7) päivää ennen kuluvan laskutuskauden päättymistä. Palveluntarjoajan irtisanoessa Sopimuksen, tulee irtisanominen tehdä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen laskutuskauden päättymistä.

Vuokralleantajan tulee irtisanoa Palvelu kirjallisena myynti@mainoslahde.fi osoitteeseen. Vuokralleantaja ei voi irtisanoa Palvelua puhelimitse, viestillä tai kirjeitse.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Vuokralleantaja ei ole maksanut laskuaan kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa laskun eräpäivästä. Palveluntarjoajalla on myös oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Vuokralleantaja rikkoo selkeästi näitä Käyttöehtoja tai on toiminut sopimattomasti ja epäkunnioittavalla tavalla.

Mikäli Vuokralleantaja ei enää halua käyttää Palvelua, voi Vuokralleantaja irtisanoutua Palvelun käytöstä ja näistä Ehdoista irtisanomisajan mukaisesti sähköpostitse siitä ilmoittamalla. Irtisanoutumalla Palvelusta ja näistä Ehdoista Vuokralleantaja ei kuitenkaan vapaudu vahvistettujen varausten hoitamisesta ja niihin liittyvistä ehdoista. Mikäli Vuokralleantaja irtisanoutuu näistä Ehdoista ja lopettaa Palvelun käytön, Palvelunvälittäjä sulkee Vuokralleantajan käyttäjätunnuksen sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta. Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle MainosLähde Oy:n käyttöehtojen ja näiden Ehtojen ja Vuokralleantajia koskevien Lisäehtojen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka.

Ylivoimaisen esteen sattuessa, sekä Palvelunvälittäjä että Käyttäjä vapautuvat näiden Ehtojen mukaisista velvoitteista siinä laajuudessa, kun velvoitteiden noudattaminen on estynyt ja siksi ajaksi kunnes ylivoimainen este poistuu.

Vuokralleantajalla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palvelunvälittäjän kirjallista suostumusta. Palvelunvälittäjällä on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle. Palvelunvälittäjällä on oikeus siirtää sopimus kolmannelle.

 

MUUT EHDOT

Mikäli näiden Käyttöehtojen jokin kohta katsotaan laittomaksi tai pätemättömäksi sovellettavan lainsäädännön perusteella, tämä ei vaikuta muiden Käyttöehtojen kohtien pätevyyteen vaan pätemätön kohta korvataan pätevällä ehdolla, joka mahdollisuuksien mukaan toteuttaa alkuperäisen Käyttöehtojen kohdan tarkoituksen ja kaupallisen päämäärän.

Vuokralleantajalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palvelunvälittäjän suostumusta. Vuokralleantaja voi ehdottaa Sopimuksen siirtämistä kolmannelle osapuolelle. Edellyttäen, että uusi omistaja hyväksyy Sopimuksen siirron sekä nämä Käyttöehdot, Palvelunvälittäjä voi hyväksyä siirron sekä vahvistaa siirto. Vuokralleantaja vastaa Palvelun käytöstä sekä kaikista Palvelun käyttöön liittyvistä maksuista siihen asti, kunnes Palvelunvälittäjä on vahvistanut Sopimuksen siirron. Mikäli Sopimuksen siirto tehdään kesken laskutuskauden, ei Vuokralleantajan jo maksamia maksuja kuitenkaan hyvitetä. Palvelunvälittäjällä on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla tästä Vuokralleantajalle.

Näiden Käyttöehtojen lisäksi Palveluun voidaan soveltaa mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja. Mikäli näiden Käyttöehtojen ja palvelukohtaisten erityisehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensisijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja.

 


SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Palveluun ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Näihin Ehtoihin perustuvat tai näiden Ehtojen tarkoittamaan Palveluun sekä Palvelusta syntyvään sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Kajaanin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Palvelunvälittäjää vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.